ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP   GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG
 
Số ID: 
Password:  Nếu lần đầu tiên SV nhập ngày tháng năm sinh vào ô Password (theo mẫu dd/mm/yyyy (10/07/1969)
Sinh viên lưu ý:  Phi truy cp tài khon ít nht 1 ngày 1 ln đ xem thông báo, thời khóa biểu học tập
1. Sinh viên không được cho nguời khác mượn ID và Password để truy cập hệ thống
2. Sinh viên không truy cập được có thể liên lạc Thầy Sơn theo email : sondm@donga.edu.vn hoặc trực tiếp tới phòng A208 để gặp thầy hoặc gọi theo SĐT: 0511.222.1124 - máy nhánh: 139.
3. Sinh viên không thấy được lịch học tập có thể gọi theo SĐT: 0511.222.1124 - máy nhánh: 104 để gặp thầy/cô ở phòng Đào tạo để biết thông tin chi tiết.

Là cng thông tin đin t được trường ĐH Đông Á xây dng nhm cung cp, trao đi thông tin gia nhà trường và SV gm các ni dung như:

·    Kế hoạch đào tạo toàn khóa, toàn niên, thời khóa biểu, lịch thi và kết quả học tập, rèn luyện;

·    Tài liệu học tập gồm bài giảng, giáo trình và hệ thống ngân hàng câu hỏi qua hệ thống này SV có thể tự trắc nghiệm đánh giá kiến thức trong suốt quá trình học tập của mình.

·   Tạo môi trường học tập theo hệ thống tín chỉ và thực hiện các đăng ký  trực tuyển như: đăng ký học phần, thi lại, thi nâng điểm, đăng ký đề tài môn học, tốt nghiệp, chọn GV hướng dẫn...

·     Trao đổi, hỏi đáp  trên các diễn đàn học tập; diễn đàn lớp, ...

. Mt khác thông qua h thng kho sát này, SV th hin trách nhim ý thc văn hóa, góp ý cho ging viên, GVCN, phòng, ban, khoa, t...

  Chào bạn: - Lớp: - Ngành: - Khóa: - Bậc: Lượt truy cập
  HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP THUỘC DỰ ÁN NHÀ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ - PHIÊN BẢN 1.0 127244